/* Copyright (c) 1993 Stephen F. White */

#include "cool.h"
#include "proto.h"
#include "servers.h"

#ifndef INLINE
void var_free (Var v)
{
 switch (v.type) {
 case NUM:
 case OBJ:
 case ERR:
 case PC:
  break;
 case LIST:
  list_free (v.v.list);
  break;
 case MAP:
  map_free (v.v.map);
  break;
 case STR:
  string_free (v.v.str);
  break;
 }
}

Var var_dup (Var v)
{
 switch (v.type) {
 case NUM:
 case OBJ:
 case ERR:
 case PC:
  break;
 case LIST:
  v.v.list = list_dup (v.v.list);
  break;
 case MAP:
  v.v.map = map_dup (v.v.map);
  break;
 case STR:
  v.v.str = string_dup (v.v.str);
  break;
 }
 return v;
}

#endif

int var_compare (Var v1, Var v2)
{
 switch (v1.type) {
 case NUM:
  return v1.v.num - v2.v.num;
 case STR:
  return strcasecmp (v1.v.str->str, v2.v.str->str);
 case OBJ:
	return v1.v.obj.id - v2.v.obj.id;
 case ERR:
 case LIST:
 case PC:
 case MAP:
  return -1;         /* cannot compare objid, error, list or map values */
 }
 return -1;          /* should never reach */
}

int var_eq (Var v1, Var v2)
{
 int i;
 MapPair *pair;
 Var to;

 if (v1.type != v2.type) {
  return 0;          /* values of different types are unequal */
 }
 switch (v1.type) {
 case NUM:
 case PC:
  return v1.v.num == v2.v.num;
 case OBJ:
  return v1.v.obj.id == v2.v.obj.id && v1.v.obj.server == v2.v.obj.server;
 case ERR:
  return v1.v.err == v2.v.err;
 case STR:
  return !strcasecmp (v1.v.str->str, v2.v.str->str);
 case LIST:
  if (v1.v.list == v2.v.list) {    /* if they're the same list, */
   return 1;         /* we're done */
  } else if (v1.v.list->len != v2.v.list->len) {
   return 0;
  }
  for (i = 0; i < v1.v.list->len; i++) {
   /* recursively compare all elements of list */
   if (!var_eq (v1.v.list->el[i], v2.v.list->el[i])) {
    return 0;
   }
  }
  return 1;
 case MAP:
  if (v1.v.map == v2.v.map) {
   return 1;
  } else if (v1.v.map->num != v2.v.map->num) {
   return 0;
  }
  for (i = 0; i < v1.v.map->size; i++) {
   for (pair = v1.v.map->table[i]; pair; pair = pair->next) {
    if (!map_find (v2.v.map, pair->from, &to)) {
     return 0;
    } else if (!var_eq (pair->to, to)) {
     return 0;
    }
   }
  }
  return 1;
 }
 return 0;
}

Var var_init (int type)
{
 Var v;

 switch (v.type = type) {
 case STR:
  v.v.str = string_new (1);
  break;
 case NUM:
 case PC:
  v.v.num = 0;
  break;
 case OBJ:
  v.v.obj.id = -1;
  v.v.obj.server = 0;
  break;
 case LIST:
  v.v.list = list_dup (empty_list);
  break;
 case MAP:
  v.v.map = map_new (0);
  break;
 case ERR:
  v.v.err = E_NONE;
  break;
 }
 return v;
}

int var_add_local (Method * m, int name, int *varno)
{
 Vardef *prev = 0, *v;

 for (v = m->vars, *varno = 0; v; v = v->next, (*varno)++) {
  prev = v;
  if (v->name == name) {
   return 1;
  }
 }
 v = MALLOC (Vardef, 1);
 v->name = name;
 v->value.type = NUM;
 v->value.v.num = 0;
 v->next = 0;
 if (prev) {
  prev->next = v;
 } else {
  m->vars = v;
 }
 return 0;
}

int var_add_global (Object * o, int name, Var init_value)
{
 Vardef *v;
 int hval, dummy;

 if (!o->vars) {
  o->vars = hash_new (HASH_INIT_SIZE);
 }
 hval = hash (sym_get (o, name)->str) % o->vars->size;
 if (var_find (o->vars->table[hval], name, &dummy)) {
  return 1;
 } else {
  v = MALLOC (Vardef, 1);
  v->name = name;
  v->value = init_value;
  v->next = o->vars->table[hval];
  o->vars->table[hval] = v;
  o->vars->num++;
  return 0;
 }
}

Error var_rm_global (Object * o, const char *name)
{
 Vardef *v, *prev = 0;
 int hval;

 if (!o->vars) {
  return E_VARNF;
 }
 hval = hash (name) % o->vars->size;
 for (v = o->vars->table[hval]; v; prev = v, v = v->next) {
  if (!strcasecmp (sym_get (o, v->name)->str, name)) {
   if (prev) {
    prev->next = v->next;
   } else {
    o->vars->table[hval] = v->next;
   }
   o->vars->num--;
   sym_free (o, v->name);
   var_free (v->value);
   FREE (v);
   return E_NONE;
  }
 }
 return E_VARNF;
}

Vardef *var_find (Vardef * top, int name, int *varno)
{
 Vardef *v;

 for (v = top, *varno = 0; v; v = v->next, (*varno)++) {
  if (v->name == name) {
   return v;
  }
 }
 return 0;
}

Vardef *var_find_local_by_name (Object * o, Method * m, const char *name,
 int namelen, int *varno)
{
 Vardef *v;
 const char *vname;

 for (v = m->vars, *varno = 0; v; v = v->next, (*varno)++) {
  vname = sym_get (o, v->name)->str;
  if (strlen (vname) == (unsigned int)namelen && !strncasecmp (vname, name, namelen)) {
   return v;
  }
 }
 return 0;
}

Vardef *var_find_local (Method * m, int varno)
{
 Vardef *v;

 for (v = m->vars; v && varno; v = v->next, varno--);
 return v;
}

void var_assign_local (Var * vars, int varno, Var value)
{
 var_free (vars[varno]);
 vars[varno] = value;
}

Error var_assign_global (Object * o, String * name, Var value)
{
 Vardef *v;
 Var oldvalue;
 int hval;

 if (var_get_global (o, name->str, &oldvalue) == E_NONE) {
  if (value.type != oldvalue.type) {
   var_free (value);
   return E_TYPE;
  }
 }

 if (o->vars) {
  hval = hash (name->str) % o->vars->size;
  for (v = o->vars->table[hval]; v; v = v->next) {
   if (!strcasecmp (sym_get (o, v->name)->str, name->str)) {
    var_free (v->value);
    v->value = value;
    cache_put (o, o->id.id);
    return E_NONE;
   }
  }
 }
 name->ref++;
 var_add_global (o, sym_add (o, name), value);
 cache_put (o, o->id.id);
 return E_NONE;
}

void var_get_local (Var * vars, int varno, Var * r)
{
 *r = vars[varno];
}

Error var_get_global (Object * o, const char *name, Var * r)
{
 Vardef *v;
 Object *p;
 int i, hval;

 if (o->vars) {
  hval = hash (name) % o->vars->size;
  for (v = o->vars->table[hval]; v; v = v->next) {
   if (!strcasecmp (name, sym_get (o, v->name)->str)) {
    *r = v->value;
    return E_NONE;
   }
  }
 }

/*
 * couldn't find locally, search on parents, recursively
 */
 for (i = 0; i < o->parents->len; i++) {
  if ((p = retrieve (o->parents->el[i].v.obj))) {
   if (var_get_global (p, name, r) == E_NONE) {
    return E_NONE;     /* found it */
   }
  }
 }
/*
 * no match
 */
 return E_VARNF;
}

String *var_tostring (String * st, Var v, int quotes)
{
 switch (v.type) {
 case NUM:
 case PC:
  st = string_catnum (st, v.v.num);
  break;
 case OBJ:
  st = string_catobj (st, v.v.obj, v.v.obj.server);
  break;
 case STR:
  if (quotes) {
   st = string_catc (st, '"');
  }
  st = string_backslash (st, v.v.str->str);
  if (quotes) {
   st = string_catc (st, '"');
  }
  break;
 case LIST:
  st = list_tostring (st, v.v.list);
  break;
 case MAP:
  st = map_tostring (st, v.v.map);
  break;
 case ERR:
  st = string_cat (st, err_id2desc (v.v.err));
  break;
 }
 return st;
}

String *list_tostring (String * st, List * l)
{
 int i;

 st = string_catc (st, '{');
 for (i = 0; i < l->len; i++) {
  st = var_tostring (st, l->el[i], 1);
  if (i < l->len - 1) {
   st = string_cat (st, ", ");
  }
 }
 st = string_catc (st, '}');
 return st;
}

String *map_tostring (String * st, Map * map)
{
 int i, num = 0;
 MapPair *pair;

 st = string_catc (st, '[');
 for (i = 0; i < map->size; i++) {
  for (pair = map->table[i]; pair; pair = pair->next) {
   st = var_tostring (st, pair->from, 1);
   st = string_cat (st, " => ");
   st = var_tostring (st, pair->to, 1);
   if (num < map->num - 1) {
    st = string_cat (st, ", ");
   }
   num++;
  }
 }
 st = string_catc (st, ']');
 return st;
}

int var_count_local (Method * m)
{
 int c;
 Vardef *v;

 for (v = m->vars, c = 0; v; v = v->next, c++);
 return c;
}

void var_init_local (Object * on, Method * m, Var * vars)
{
 int i;
 Vardef *v;

 for (v = m->vars, i = 0; v; v = v->next, i++) {
  vars[i] = var_dup (v->value);
 }
}

void var_copy_vars (Object * source, Object * dest)
{
 Vardef *v;
 String *varname;
 int hval;

 if (!source->vars) {
  return;
 }
 for (hval = 0; hval < source->vars->size; hval++) {
  for (v = source->vars->table[hval]; v; v = v->next) {
   varname = sym_get (source, v->name);
   (void) var_assign_global (dest, varname, var_dup (v->value));
  }
 }
}